תוכניית הכנס

הרצאות , פאנלים וקייס סטאדיז

new lit agenda.001.jpeg

וסדנאות  MasterClass

Untitled 2.001.jpeg